Ponedeljek, 08.02.2016

God

  • Jožefina, devica
    Juvencij, škof
    Hieronim, redovnik

Praznik

  • Prešernov dan

Mašni nameni

07:00 + Marija Štokar
19:00 + Pavle Žabjek
v zahvalo

Februar 2016

PON TOR SRE ČET PET SOB NED
1 23 45 67
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
22232425262728
29
Domov > Zakramenti > Bolniško maziljenje

Zakrament bolniškega maziljenja

Zakrament bolniškega maziljenja zaradi prakse preteklih stoletij ovija mračen vonj po smrti, zaradi česar se ga nekateri bojijo in ga odlagajo na zadnje trenutke življenja, kar pa ni v redu. Zaradi te prakse se ga še najbolj bojijo starejši in onemogli, saj mislijo, da smo s tem dejanjem naredili križ nad njimi. Sveta popotnica je nekaj zelo lepega: to označuje zadnje obhajilo v življenju. Prav je, da si jo želimo prejeti.

Katekizem katoliške Cerkve nas o tem poučuje:

1499 "S svetim bolniškim maziljenjem in z molitvijo duhovnikov vsa Cerkev bolnike priporoča trpečemu in poveličanemu Gospodu, naj jim polajša in jih reši; celo spodbuja jih, naj prispevajo svoj delež k blagru božjega ljudstva tako, da se svobodno zedinjajo s Kristusovim trpljenjem in njegovo smrtjo" (C 11).

Kaj je to bolezen?

Bolezen je dejstvo, ki ga kljub vsej moderni znanosti ne moremo obiti. Bolezen je dogodek v človekovem življenju, ki predstavlja veliko preizkušnjo, je stanje recesije:

1511 Cerkev veruje in izpoveduje, da obstaja med sedmimi zakramenti en zakrament, ki je posebej namenjen za krepčanje tistih, ki jih preiskuša bolezen: bolniško maziljenje:

Recesija ne pomeni samo nazadovanja, pomeni nasilno ustavitev na določeni točki, ki je zaradi zunanjih vplivov ne moremo preseči. Bolezen je tako preizkušnja in priložnost, da poglobimo svojo vero in ljubezen do Boga, da presežemo točko v svojem življenju, na kateri smo se bolj ali manj nasilno ustavili.

1501 Bolezen nas privede v tesnobnost, v zaprtost vase, včasih celo v obup in v upor zoper Boga. More pa tudi napraviti človeka zrelejšega, mu pomagati, da razlikuje v svojem življenju to, kar ni bistveno, da se obrne k temu, kar je bistveno. Zelo pogosto sproži bolezen iskanje Boga, vrnitev k njemu.

Zato Cerkev po izročilu Gospoda Jezusa Kristusa, nadaljuje njegovo odrešenjsko delo tu na zemlji, med katero spada tudi ozdravljenje. Na mnogih mestih v Svetem pismu je izpričano Jezusovo veliko usmiljenje do bolnikov. Jezus nima samo oblasti ozdravljati, marveč tudi odpuščati grehe (prim. Mr 2,5-12): prišel je, da ozdravi celotnega človeka, dušo in telo; Kristus je zdravnik, ki ga bolni potrebujejo (prim. Mr 2,17).

Kdo lahko prejme bolniško maziljenje?

Bolni niso samo starejši. Zboli lahko vsak človek, mlad ali star. Različne pa so tudi bolezni same. Nekatere so blage in minejo kakor so tudi prišle. So pa bolezni, ki človeka za dalj časa priklenejo na posteljo, in te potrebujejo posebno pozornost. Kdo je torej upravičen do zakramenta bolniškega maziljenja?

1514 Bolniško maziljenje ni zakrament samo za tiste, ki so v skrajni smrtni nevarnosti. Primeren čas za prejem nastopi nedvomno takrat, ko vernik zaradi bolezni ali starosti začenja biti v smrtni nevarnosti.

Bolniško maziljenje ni čarovništvo

Nikakor pa ne smemo zakramenta bolniškega maziljenja enačiti z nekakšno magijo ali nekimi New Age obredi, ki bodo zgolj zaradi dogajanja samega pripomogli, da bo bolnik »vstal in nesel svojo posteljo«. Zakrament bolniškega maziljenja zahteva najprej vero:

1504 Pogosto Jezus od bolnikov zahteva vero (prim. Mr 5,34.36; 9,23). Uporablja znamenja, da jih ozdravi: slino in polaganje rok (prim Mr 7,32-36), blato in umitje (prim. Jn 9,6sl.). Bolniki se ga skušajo dotakniti (prim. Mr 1,41; 3,10; 6,56), "kajti iz njega je izhajala moč in je vse ozdravljala" (Lk 6,19). Tako se nas Jezus v zakramentih še naprej "dotika", da bi nas ozdravil.

Ne ozdravlja zakrament sam po sebi. Tudi ne ozdravlja duhovnik, ki podeljuje zakrament. Ozdravlja namreč Jezus Kristus, v moči vere prejemnika zakramenta. Duhovnikova vloga je omejena zgolj na posrednika božje milosti. In ozdravljenja si ne smemo predstavljati po svoje, temveč je premik iz recesije v novo življenje; je zmožnost sprejeti božjo voljo; zedinjenje bolnika s Kristusovim trpljenjem v njegov blagor in v blagor vse Cerkve; tolažba, mir in srčnost za krščansko prenašanje tegob bolezni ali starosti; odpuščanje grehov, če tega bolnik ni mogel prejeti v zakramentu pokore; vrnitev zdravja, če je to ugodno za duhovno zdravje; priprava na prehod k večnemu življenju.

 

15. - 22. november

www.misijon-ljpolje.si

 


Dnevna božja beseda

 
Župnija Polje

Župnija Ljubljana Polje
Polje 351, 1260 Ljubljana Polje
T: +386 (0)1 529 22 33
E: info@zupnija-ljpolje.si
TRR: 24200-9004459780
Raiffesen banka

Uradne ure
ponedeljek,torek, četrtek: 8.00 - 9.00
torek, četrtek: 17.00 - 17.45
sreda, petek in prazniki: ni uradnih ur  

 Duhovnika
Janez Bernot, župnik
Jožef Drolc, duhovni pomočnik

Maše
delavnik:  7.00, 19.00
nedelje in prazniki: 8:00, 10:00, 19:00
nezapovedani prazniki: 9:00, 19:00

Župnijska Karitas
E: karitas@zupnija-ljpolje.si

Knjižnica
torek: 17.00 - 17.45
četrtek: 8.00 - 9.00 
2. in 4. nedelja v mesecu: 9.00 - 10.00
E: knjiznica@zupnija-ljpolje.si